Subotica-trans ne spori da je otpadna tečnost istakana u zemljište

Mesto istakanja otpadne tečnosti iz traložnika

Tvrde da je ispražnjen taložnik u kom nije bilo hemikalija i ulja. Izvor iz Subotica-transa, međutim, decidno tvrdi da se u praonici koristi hemikalija famin i da je zbog neispravnosti separatora u taložniku sasvim sigurno bilo otpadnog ulja

Brano M. Žujović

Javno preduzeće “Subotica-trans” zvanično je potvrdilo informaciju koju sam ranije objavio, da je 23. marta prošle godine otpadna tečnost iz taložnika istakana u zemljište nedaleko od upravne zgrade.

Direktor Subotica-transa, Dejan Ljubisavljević, u imejlu od 26. jula naveo je da je toga dana kamion Vodovoda i kanalizacije praznio taložnik iz, kako je naveo, reda linije pranja vozila i da u taložniku nije bilo hemikalija ili umorenog ulja, kako tvrdi moj izvor u Subotica-transu.

Snimak koji mi je prosledio neimenovani izvor iz Subotica-transa

Po njemu, u zemljište je istočena voda sa nešto malo prašine sa autobusa koja se nataložila u taložniku.

Gradska kuća ćuti, Inspekcija za zaštitu životne sredine tvrdi da je nenadležna

Subotička gradska uprava prosledila mi je ovim povodom odgovor lokalne Inspekcije za zaštitu životne sredine koja tvrdi da je o ovom ekološkom incidentu saznala iz medija i da, na osnovu Člana 196, Stav 4 Zakona o vodama, nije nadležna za postupanje u navedenom slučaju.

Izvlačenje mulja iz separatora, slika koju mi je dostavio neimenovani izvor

Grad Subotica i gradonačelnik nisu se o ovom ekološkom incidentu izjašnjavali.

Zaposleni tvrde da separator ne radi

Moj izvor iz Subotica-transa, koji je želeo da ostane neimenovan, tvrdi suprotno od onoga što je direktor Ljubisavljević naveo u svom odgovoru: da se u radionici upotrebljava hemikalija zvana famin koja je opasna po životnu sredinu i da separator u Subotica-transu nije u funkciji, te da je, stoga, u taložniku, izvesno, bilo hemikalija i ulja, tim pre što se tamo peru svi motori i zauljeni sklopovi.

On tvrdi i da prilikom ispiranja taložnika i prosipanja njegovog sadržaja u zemljište nije urađena nikakva analiza, na šta je Marko Aničić, osoba zadužena za bezbednost na radu u Subotica-transu svojevremeno ukazivao, ali njegov dopis direktori nisu uvažili.

Aničić je dva puta do sada odbijao da govori o ovom incidentu, još jednom me uputivši na organe preduzeća.

Moj izvor ističe da je, imajući u vidu upotrebu famina i neispravnost separatora, prema važećem katalogu otpada, ovakve tečnosti zabranjeno odlagati na deponije neopasnog otpada ili prosipati u zemljište.

– Sam Vodovod je, istačući tečnost iz taložnika u ovakvim uslovima, načinio ozbiljan prekršaj, jer nije smeo da se bavi ovim poslom. Subotica-trans nije smeo da angažuje javno ili bilo koje drugo preduzeće da takav otpad istače u prirodnu sredinu – kaže moj izvor.

Moj izvor ističe da je ova vrsta otpada opasna zbog svoje takozvane generičke forme i porekla, na šta ukazuju i evropski propisi koji se poštuju i kod nas.

Da li je u Subotica-transu loženo otpadno ulje?

Direktor Subotica-transa u dopisu nije odgovorio na moje pitanje da li je pre istakanja otpadnih tečnosti u zemljište 23. marta prošle godine urađena hemijska analiza sadržaja iz taložnika, dok moj izvor iz Subotica-transa decidno tvrdi da nije.

Priča o ekološkom incidentu u Subotica-transu ovde se ne završava.

Moj izvor tvrdi da je u Subotica-transu tokom zime 2021/2022. godine, za potrebe grejanja, utrošeno 2,6 tona otpadnog ulja, što je takođe nedozvoljeno, jer je produkt sagorevanja kancerogen, na šta je takođe Aničić, navodno, upozoravao direktore, ali njegova obraćanja takođe nisu bila uvažena.

Približna količina zamorenog ulja, prema istom izvoru, navodno je utrošena i tokom protekle zime.

Iz Subotica-transa do danas nisam dobio odgovor na ovo pitanje.

Vozač cisterne tvrdi da je voda bila mutna

Radnik Vodovoda koji je vozio cisternu 23. marta prošle godine, sa kojim sam razgovarao u Vodovodu u prisustvu predstavnika ovog javnog komunalnog preduzeća, rekao je da je u taložniku bilo mulja i da je voda nakon ispiranja taložnika bila mutna.

Sadržaj posle separatora; slika koju mi je prosledio neimenovani izvor iz Subootica-transa

Vozač nije mogao da se seti tačnog broja kamionskih tura kojima je otpadna tečnost iz taložnika prevezena i prosuta u zemljište.

Moj izvor tvrdi da je bilo desetak tura, dok vozač kaže da je broj tura, sudeći prema časovima tokom kojih je bio angažovan, izvesno nešto manji, a da je zapremina cisterne bila 4 tone.

Vozač tvrdi da su mu u Subotica-transu rekli gde da prospe otpadnu tečnost.

Slika koju je priložio moj izvor

Kada sam mu priložio slike separatora i taložnika, koje sam dobio od svog izvora kao dokaz prisustva ostataka ulja, vozač je potvrdio da je taložnik i separator zaista tako izgledao, ali da on o hemijskom sastavu otpadne tečnosti koja je ispuštena u zemljište ipak ne može da govori jer za to nije stručan.

Ovim pitanjem treba da se bavi nezavisna stručna komisija

Moj izvor iz Subotica-transa kaže da je ovo preduzeće nedavno angažovalo jednu od laboratorija da ispita zemljište u koje je istakana otpadna tečnost 23. marta prošle godine, ali napominje da bi analizu nečega što se dogodilo pre više od godinu dana trebalo da uradi nezavisna kuća čiji bi rad kontrolisala čitava jedna komisija, a ne ekskluzivno naručilac posla koji je u sukobu interesa.

– Naveo sam evropske propise kojih se i mi pridržavamo ili bi trebalo da ih se pridržavamo (Directive on Hazardous Waste 91/689/EEC i odgovarajuće odluke Eropske komisije od 16. januara 2001. odnosno odluka 2000/532/EC, zatim odredbe Bazelske konvencije i direktive Agencije za zaštitu životne sredine). Slike koje prilažem svedoče da je ulje i te kako bilo prisutno u separatorima koji ne rade, pa je za očekivati, kao što sam već napomenuo, da je zamorenog ulja i famina bilo u taložniku – kaže moj izvor, podsećajući da litar zamorenog ulja može da zagadi milion litara pijaće vode.

Hoće li nadležni reagovati?

Postavlja se pitranje zbog čega rukovodstvo Subotica-transa nije reagovalo na dopis Marka Aničića kojim je upozorio direktora Ljubisavljevića i tehničkog direktora Žolta Opletan Fehera da je taložnik ispran, a sadržaj odložen na nedozvoljen način, zbog čega nije urađena analiza otpadne tečnosti uoči istakanja u zemljište 23. marta prošle godine i da li je istakanje otpadne tečnosti iz taložnika, bez analize, direktno u zemljište zakonom dozvoljeno.

Na koncu, i da li je zaista za poslednje dve zime u Subotica-transu sagoreno oko pet tona otpadnog ulja?

Grad Subotica i gradonačelnik nisu pokazali volju da se ovim pitanjem pozabave, prebacivši sve na inspekciju koja se oglasila nenadležnom.

Nakon afere „Starter“, pitanje ekoloških incidenata je novo pitanje od javnog značaja na koje poslovodstvo Subotica-transa duguje precizne i nedvosmislene, a pre svega kompletne odgovore.

Jedno od ključnih glasi: da li separator zaista ne radi, kako tvrdi Marko Aničić u svom dopisu od 1. aprila 2022. godine i kako tvrde zaposleni?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *